Polska Szkoła Sobotnia im Jerzego Popiełuszko
 


(informacje tel. 0417 404 633)
lekcje odbywaj± się w soboty w godz. 9:00-12:00 dla dzieci od lat 5 do 12 (szkoła oferuje także lekcje ¶piewu i ruchu scenicznego oraz bezpłatne sniadania)


Casula Public School
DeMeyrick Ave
CASULA NSW 2170

 
 
 
E-mail: casula@polisheducation.org.au
 
 

 

 

 

 
 
 
 
© Copyright 2004 Polish Educational Society in NSW Inc